SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Công nghệ mới giúp điều khiển TV bằng giọng nói.

18/09/2018

Thiết bị y tế cho phòng thí nghiệm

17/09/2018

Ứng dụng do huyết áp trên điện thoại Iphone

11/09/2018

Vòng đeo tay thông minh có khả năng theo dõi sức khỏe và đo lường ô nhiễm môi trường

10/08/2018

Làm cà phê sạch: đóng góp của khoa học và công nghệ trong nước

25/06/2018

19.190 sáng chế về công nghệ in 3D đã được công bố trên thế giới

20/07/2018

Mối liên quan giữa việc sử dụng thiết bị công nghệ ở người lớn và sự gia tăng các hành vi tiêu cực ở trẻ nhỏ

12/07/2018

Ứng dụng khoa học và công nghệ sản xuất cà phê sạch

25/06/2018

Chế tạo thiết bị đo điện trở đa cực dùng trong thăm dò điện.

13/06/2018

Hệ thống thiết bị san phẳng điều khiển bằng kỹ thuật laser cho ứng dụng ở đồng ruộng tại Việt Nam

01/06/2018