SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thiết bị tiêm insulin từ bên trong cơ thể cho người tiểu đường tuýp 2

15/02/2019

Đào tạo và chuyển giao công nghệ: thế mạnh phát triển của doanh nghiệp ngành sinh học

09/01/2019

Sáng chế pin năng lượng hiệu năng cao tích hợp trong quần áo

29/12/2018

Nguyên nhân của chứng rối loạn giấc ngủ khi sử dụng thiết bị di động

03/12/2018

Tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp bằng KH&CN

26/11/2018

An toàn thông tin trên nền tảng trí tuệ nhân tạo và thiết bị thông minh

07/11/2018

Giám sát môi trường nước liên tục bằng máy tính hoặc thiết bị di động

03/11/2018

Thiết bị dán cảnh báo tình trạng sức khỏe làm từ giấy

26/10/2018

Một số nghiên cứu xử lý chất thải y tế và công nghệ, thiết bị sẵn sàng chuyển giao

10/10/2018

Ứng dụng thiết bị laser nội mạch vào vật lý trị liệu

15/10/2018