SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Hoàn thiện quy trình phân tích hàn the (borate) bằng kỹ thuật ICP-OES và khảo sát hàm lượng hàn the trong một số loại thực phẩm trên địa bàn TP.HCM

14/04/2021

Nghiên cứu quy trình sản xuất chất màu chlorophyll từ bèo tấm

31/03/2021

Biến phụ phẩm gia cầm thành nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng

15/03/2021

Việt Nam sản xuất thành công giấy bao gói thực phẩm khô chất lượng cao

11/03/2021

Lần đầu tiên sản xuất được chế phẩm Lactoferrin từ Pichia pastoris tái tổ hợp

25/02/2021

Đa dạng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm cà phê Việt Nam

09/03/2021

Phụ phẩm từ chế biến gia cầm: Nguyên liệu quý sản xuất Glucosamine

06/01/2021

Potein thực vật: xu thế qua dữ liệu

25/12/2020

Ứng dụng tinh dầu và màng bao trong bảo quản thực phẩm

21/12/2020

Các công nghệ sấy tiên tiến dùng cho nông sản có giá trị cao

07/12/2020