SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

BravoHR: giải pháp quản lý nhân sự bắt nguồn từ xây dựng văn hóa doanh nghiệp

01/12/2020

TPHCM hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

28/09/2020

Thành lập cơ sở đào tạo vận hành máy bay không người lái đầu tiên ở Việt Nam

23/09/2020

Mỹ hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh cho TPHCM

29/08/2020

TP.HCM phát động cuộc thi Sáng kiến cộng đồng 2017

08/06/2017

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế

24/02/2017

Tổng kết trao giải thưởng sáng chế TP.HCM lần thứ IV

19/09/2016

Tọa đàm kỷ niệm 40 năm thành lập Sở KH&CN TP.HCM: phấn đấu vì thành phố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

06/08/2016

Thúc đẩy hoạt động sáng chế tại địa bàn TP.HCM

11/03/2016

Hoạt động KH&CN TP.HCM: gắn kết nghiên cứu và nhu cầu xã hội

02/02/2016