SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sơ kết giữa kỳ của Chương trình Tây Nguyên 3

11/07/2014

Kiểm tra các Phòng thí nghiệm trọng điểm phía Nam

24/10/2013

Chia sẻ kinh nghiệm của Đài Loan trong việc xây dựng và quản lý phòng thí nghiệm trọng điểm

20/04/2012

Lễ tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KC08/06-10

29/04/2011

Hội thảo lần thứ nhất về tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm

26/01/2011

Bế mạc Techmart Đồng Nai 2010

20/10/2010

Khai mạc Chợ Công nghệ, Thiết bị và Thương mại Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam – Đồng Nai 2010

14/10/2010

Khoảng 400 gian hàng tham gia Techmart Đồng Nai 2010

11/09/2010

Nghiên cứu quy hoạch xây dựng thoát nước 3 vùng kinh tế trọng điểm

30/11/2008

Sử dụng ma trận BCG để đề xuất hướng chiến lược phát triển cho ngành cơ khí TP.HCM ở thị trường vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

04/02/2008