SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Mô hình trồng nấm

18/02/2019

Sản xuất nấm linh chi theo hướng công nghệ cao

29/10/2018

Trồng nấm sạch theo tiêu chuẩn VietGAP

07/05/2018

Mô hình hệ thống thiết bị compost trồng nấm

08/11/2017

Công nghệ và Thiết bị sẵn sàng chuyển giao, tháng 4/2017

12/05/2017

Chợ công nghệ và thiết bị tháng 6/2014

17/06/2014

Làm giàu từ nấm

17/12/2013

Giới thiệu kết quả nghiên cứu: Công nghệ nuôi trồng nấm Trà Tân; Kiểm nghiệm chất lượng dược liệu và đông dược; Công nghệ tổng hợp butanol nhiên liệu từ bã mía.

25/02/2013