SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Các kỹ thuật phát hiện ung thư vú

10/03/2015

Áo ngực mới biết cảnh báo ung thư vú

21/10/2012

Phát hiện 8 loại virus gây bệnh ung thư cổ tử cung

20/10/2010

Xác định được loại gene quan trọng liên quan đến bệnh ung thư vú

14/10/2009

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng ung thư vú giai đoạn Tis và T1

25/03/2009

Nghiên cứu đánh giá độ phù hợp chẩn đoán ung thư vú của chụp X quang và siêu âm

28/08/2008