SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Phân lập và định danh các chủng vi khuẩn có khả năng tạo tủa calcite và đề xuất hướng ứng dụng

12/06/2020

Sản xuất chế phẩm sinh học từ vi khuẩn Pseudomonas sp.

23/03/2020

Chế phẩm peptide kháng khuẩn từ Bacillus subtilis

04/03/2020

Thêm bước tiến trong cuộc chiến giữa thuốc kháng sinh và vi khuẩn kháng thuốc

26/12/2019

Vi khuẩn giúp tạo ra đường thấp calo

07/12/2019

Dùng men vi sinh giúp ong mật chống các loại bệnh nguy hiểm

09/11/2019

Vi khuẩn nội sinh bảo vệ cây khỏi các tác nhân lây nhiễm

12/11/2019

Ong và mối quan hệ cộng sinh với vi khuẩn

16/10/2019

Phát hiện vi khuẩn bằng đĩa giấy lọc hấp phụ luciferase và luciferin

03/09/2019

Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học từ vi khuẩn Cupriavidus sp. có khả năng phân hủy 2,4-D trong thuốc trừ cỏ

15/08/2019