SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu loại bỏ phẩm màu và kim loại nặng trong nước thải bằng vật liệu composite điều chế từ chitosan và than hoạt hóa từ bã mía

16/01/2020

Mời tham dự hội thảo giới thiệu “Công nghệ thổi khí trục vít trong xử lý nước thải”

02/01/2020

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm nano sắt để xử lý nước thải có hàm lượng kim loại nặng cao

20/12/2019

Công nghệ xử lý dầu thải FMX

06/09/2019

Xử lý nước thải toàn diện bằng giải pháp cơ điện

31/08/2019

Xử lý nước thải tại nguồn không qua bể tự hoại

15/08/2019

Xử lý nước thải cho khu công nghiệp

13/08/2019

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học và áp dụng công nghệ xử lý nước thải nhiễm dầu

20/07/2019

Công nghệ phân tách rắn-lỏng cải tiến, nâng cao năng suất xử lý nước thải

15/07/2019

Loại bỏ hóa chất gây rối loạn nội tiết ra khỏi nước thải bằng tảo xanh

20/06/2019