SpStinet - vwpChiTiet

 

Khai thác nền tảng công nghệ số để đổi mới là lựa chọn sống còn của doanh nghiệp

Theo khảo sát của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) về trình độ công nghệ của doanh nghiệp thuộc các khu chế xuất, khu công nghiệp, hầu hết các doanh nghiệp đổi mới công nghệ thụ động và còn mang tính tình huống, do yêu cầu khách quan nảy sinh trong quá trình sản xuất, chưa có kế hoạch dài hạn.

Đây là thông tin được công bố tại hội thảo “Giải pháp phát triển các trung tâm đổi mới công nghệ phục vụ chuyển đổi số” do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức ngày 23/10. Theo đó, công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhóm ngành công nghiệp trọng yếu có trình độ lạc hậu chiếm 2,49%, trình độ trung bình chiếm 75,52%, trình độ trung bình tiên tiến chiếm 15,54%. Hầu hết các doanh nghiệp đổi mới công nghệ thụ động và còn mang tính tình huống, do yêu cầu khách quan nảy sinh trong quá trình sản xuất, chưa có kế hoạch d&agra