SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký các dự án hỗ trợ hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại TP.HCM năm 2021

26/04/2021

Chào mừng IP Day 2021: Doanh nghiệp nhỏ và vừa với sở hữu trí tuệ

19/04/2021

Điểm mới của Ngày Chuyển đổi số 2021

08/04/2021

Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký các dự án hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP.HCM năm 2021

26/03/2021

Kính áp tròng AR hỗ trợ cải thiện thị lực cho người khiếm thị

10/03/2021

Chuyển đổi số dựa trên nhu cầu của khách hàng và hoạt động của doanh nghiệp

15/01/2021

60 dự án vào vòng bán kết cuộc thi Startup Wheel

30/10/2020

Ra mắt Trung tâm triển lãm KORETOVIET hỗ trợ kết nối giao thương Việt - Hàn

25/09/2020

Tiếp tục tuyển chọn startup tham gia Chương trình tăng tốc khởi nghiệp SIHUB – EXPARA Mùa 2

11/09/2020

Hơn 480,000 USD hỗ trợ dành cho Startup từ các tập đoàn quốc tế

02/09/2020