SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Gia tăng nguy cơ đối với bệnh nhân COVID-19 có hút thuốc hoặc thuốc lá điện tử

06/08/2020

Hút thuốc lá điện tử có thể gây ung thư vòm họng

22/08/2018

Thử nghiệm sử dụng ong ký sinh để khống chế mọt thuốc lá gây hại thức ăn nuôi cá bảo quản trong kho

22/08/2018

Một số đặc điểm hình thái và sinh học của ong Encarsia transvena Timberlake ký sinh ấu trùng bọ phấn trắng thuốc lá Bemisia tabaci tại TP.HCM

12/11/2015

Thiết kế và chế tạo lò sấy thuốc lá dùng trấu và than đá năng suất 3 tấn/mẻ

17/11/2014

Thuốc lá điện tử: dùng thuốc lá để cai thuốc lá

02/07/2014

1.5: Luật phòng, chống tác hại thuốc lá có hiệu lực thi hành

02/05/2013

Thuốc lá chứa chất phóng xạ Polonium-210 cực độc

17/07/2012

Cây thuốc lá có thể thay thế xăng

08/06/2010

Dùng đầu lọc thuốc lá để chống rỉ sắt thép

18/05/2010