SpStinet - vwpXuHuongCongNghe

 

Phân tích xu hướng công nghệ

Chương trình được tổ chức trên cơ sở phối hợp với các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ khác nhau, theo các chủ đề được chọn lọc, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và sản xuất kinh doanh của Việt Nam.